DanagårdLitho förstärker storformatsverksamheten

DanagårdLitho förstärker storformatssatsningen i Göteborg genom att införliva Värnamo Print Nordic i verksamheten från och med 1 september i år.

Värnamo Print Nordic har lång erfarenhet av storformatskommunikation på mässor, event och inom detaljhandeln. De kommer komplettera vår storformatverksamhet i Göteborg med kunskap och lösningar från idé till produktion säger Peter Hjelm, VD på DanagårdLitho.

Genom att bli en del av DanagårdLitho-koncernen får vi ett bredare erbjudande, både när det gäller produkter och tjänster, men också när det gäller geografisk räckvidd säger Marko Rova, VD på Värnamo Print Nordic.

DanagårdLitho producerar alla typer av storformatsprodukter som affischer, skyltar, rollups, vepor,  flaggor, fondväggar, displaylösningar etc. Tryck, efterbehandling och montering sker på en mängd olika material, och kunderna erbjuds den bästa lösningen utifrån behov och budget.

 

Fakta om DanagårdLitho

DangårdLitho är en av Sveriges största grafiska producenter. Vi hjälper företag och organisationer att förenkla hanteringen av tryckt och digital media. Bland våra tjänster ingår allt från produktion av miljövänliga trycksaker i vårt vindkraftsdrivna tryckeri till webbmedier och digitala verktyg. Vi erbjuder även reklambyråtjänster genom vårt dotterföretag Bergström & Sund. DanagårdLitho har ca 70 medarbetare med försäljningskontor från Stockholm till Helsingborg, med produktion och huvudkontor i Ödeshög med omsättning på omkring 130 Mkr.

 

Peter Hjelm

VD DanagårdLitho

 

Marko Rova

VD  Värnamo Print Nordic