DanagårdLitho förvärvar Colourpicture Europe AB

DanagårdLitho stärker sin position ytterligare genom förvärv av Colourpicture Europe AB. Förvärvet innebär att DanagårdLitho etablerar sig inom e-handel av trycksaker och promotionartiklar.

Colourpicture hjälper företag med presentreklam, profilkläder och tryckt material i alla möjliga former och format – i högsta kvalitet och vänligt mot miljön.

DanagårdLitho investerar i e-handel med ambition om stark tillväxt de kommande åren. Fram till nu har e-handelsmarknaden för trycksaker och promotionartiklar dominerats av utländska aktörer.

– Genom förvärvet av Colourpicture får vi ett starkt erbjudande inom e-handel med avseende på kvalitet, enkelhet och hållbarhet. Tillsammans med våra tryckerier, som också har haft en betydande tillväxt, ser jag spännande synergier som gör att vi nu stärker vår position betydligt, säger Peter Hjelm, vd DanagårdLitho.

I och med förvärvet flyttar Colourpicture kontor och lager till Helsingborg.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Hjelm, vd DanagårdLitho
070 676 11 29 eller pehj@dgli.se

Fredrik Lindbom, E-Commerce Manager 
0730-541944 eller kundservice@colourpicture.se