DanagårdLitho köper göteborgsbaserat tryckeri

Pressmeddelande den 5 juli 2017

DanagårdLitho, som är en av Sveriges största grafiska producenter, köper det Göteborgsbaserade tryckeriet Litorapid Media/Inform. ”Affären innebär en unik möjlighet att stärka vår närvaro i Västsverige och utveckla vårt erbjudande”, säger Peter Hjelm, vd på DanagårdLitho.

 

DanagårdLitho har cirka 60 medarbetare och omsätter cirka 120 Mkr med försäljningskontor från Stockholm till Helsingborg och med produktion och huvudkontor i Ödeshög. Förvärvet av Litorapid Media/Inform som verkställs den 1 juli är ett viktigt steg för att på allvar etablera sig i Göteborgsregionen.

 

”Vi delar samma vision om att göra det enklare för beställare att hantera såväl tryckt som digital media. Tillsammans kan vi erbjuda marknadens bästa lösningar för att effektivisera alla processer, vilket innebär stora vinster såväl när det gäller ekonomi som miljö”, säger Peter Hjelm, vd på DanagårdLitho.

 

Miljöarbetet är en viktig framgångsfaktor för DanagårdLitho. Det är det enda tryckeriet i Sverige som bara använder egenproducerad vindkraft. Ett strategiskt mål under de kommande åren är att utveckla produktionen och distributionen ytterligare för att minska miljöbelastningen och ligga först i utvecklingen av hållbara trycksaker och digital media.

 

”Konsolideringen fortsätter inom branschen och vi måste bli en del av den. DanagårdLitho är ett framgångsrikt företag där vi gemensamt kommer stärka och utveckla vårt erbjudande till kunderna. DanagårdLitho visar på ett starkt miljöarbete som kommer vara en viktig framgångsfaktor även i framtiden”, säger Anders Lundin, nuvarande huvudägare och VD på Litorapid Media/Inform.

 

Litorapid Media/Inform omsätter ca 35 Mkr och är idag ca 20 anställda.

 

Kontakt:

Peter Hjelm
Telefon: 0144-761 01
E-post: pehj@dgli.se

 

Fakta om DanagårdLitho

DangårdLitho är en av Sveriges största grafiska producenter. Vi hjälper företag och organisationer att förenkla hanteringen av tryckt och digital media. Bland våra tjänster ingår allt från produktion av miljövänliga trycksaker i vårt vindkraftsdrivna tryckeri till webbmedier och digitala verktyg. Vi erbjuder även reklambyråtjänster genom vårt dotterföretag Bergström & Sund.

Läsarkommentarer