Hållbart företagande Helsingborg

Omslaget av Work Helsingborg.

Första numret av Work Helsingborg har kommit ut, magasinet för och om näringslivet i Helsingborg. I magasinet, som är producerat av Spenner Media, kan man bland annat läsa om företag som ligger i framkant inom hållbarhet och cirkulär ekonomi.