A-format

Ett europeiskt standardformat för papper. Anges i bredd x höjd. Exempelvis stående A4 (210 x 297 mm) och liggande A5 (210 x 148 mm).