3 m/s, 23 kW

Dummy

Ett provexemplar av en trycksak. Framställs innan tryckning för att ge en bild och en känsla för hur en färdig trycksak blir.

Kontakta oss