Efterbehandling

Alla de arbetsmoment som utförs med de färdigtryckta pappersarken tills man har en färdig trycksak – t.ex. skärning, falsning och bigning.