Faktor

Ursprungligen en förman på tryckeri eller sätteri. Modernare betydelse är en person med goda kunskaper inom grafisk teknik som förmedlar kontakt mellan beställare och tryckeri