1.9 m/s, 0 kW

Färgmängd

Den totala mängd färg, mätt i procent, som trycks på ett papper. Om du ska trycka tunga och färgmättade fyrfärgsbilder på obestruket papper bör den totala färgmängden vara mindre.

Kontakta oss