4.8 m/s, 72 kW

Färgstyrning

En process för att få förutsägbarhet i färgåtergivningen genom en hel produktionskedja. Syftet är att färger ska återges på samma sätt i olika kommunikationsenheter.

Kontakta oss