1.6 m/s, 0 kW

Gammavärde

Gamma påverkar fördelningen av ljusa och mörka nyanser i en bild som visas på en bildskärm. Om gamma är 1,0 fördelas ljusa och mörka nyanser linjärt matematiskt, medan ett annat värde gör att bildens ljushet justeras när den visas.

Kontakta oss