Gammavärde

Gamma påverkar fördelningen av ljusa och mörka nyanser i en bild som visas på en bildskärm. Om gamma är 1,0 fördelas ljusa och mörka nyanser linjärt matematiskt, medan ett annat värde gör att bildens ljushet justeras när den visas.