HTML

HyperTExt Markup Language. Märkspråk som används för att bygga upp webbsidor.