2.4 m/s, 0 kW

Läsbarhet

Typsnitt och luftigheten i texten påverkar läsbarheten. Texten bör vara så stor att den är bekväm att läsa. Många olika typsnitt, breda spalter, stora textmassor och hela stycken med versaler gör texten svårläst. För trycksaker med stora textmängder bör du välja ett matt bestruket papper för maximal läsbarhet.

Kontakta oss