Print on demand

Innebär att en ny upplaga av en broschyr eller annat dokument trycks i så många exemplar som man behöver för tillfället. Tillsammans med beställningsportaler har print on demand gjort det möjligt att minimera trycksakslager eftersom nya exemplar kan tryckas snabbt och med kort varsel.