Stokastiskt raster

Stokastiskt raster har samma storlek på alla punkter, men med varierande avstånd. Antalet punkter på en yta varierar beroende på om den ska vara mörk eller ljus. En mörk yta innehåller många punkter och en ljusare yta färre.

Kontakta oss