3.5 m/s, 26 kW

Variabeltryck

Innebär att text och/eller bilder varierar i en upplaga. Det används bland annat för individanpassade erbjudanden i direktreklam, och för olika språkversioner av en trycksak.

Kontakta oss