Samarbetsavtal med Elanders Sverige

Elanders Sverige AB och DanagårdLitho AB ingår ett samarbetsavtal gällande grafisk produktion.

Elanders Sverige och DanagårdLitho ingår ett långsiktigt och fördjupat samarbetsavtal där Elanders Sverige AB har för avsikt att förvärva en aktiepost i DanagårdLitho AB.

 

Genom partnerskapet med DanagårdLitho kan Elanders Sverige fortsätta att erbjuda alla typer av offsetprodukter på den svenska marknaden. Antingen sker produktionen i något av Elanders andra systerföretag i Europa eller i samarbete med DanagårdLitho. Samtidigt gör Elanders Sverige stora satsningar på digitaltryck och supply chain-tjänster i egen regi. Nyligen har bland annat investeringar gjorts i ny teknik för digitaltrycksproduktion i Stockholm samt i en helt ny och modern logistikhubb för supply chain-tjänster i Borås.

 

DanagårdLitho fortsätter att utveckla sitt erbjudande vad gäller offsetproduktion och kommer investera in ny maskinpark för att tillgodose framtidens behov. Elanders och Danagårds gemensamma mål och ambition är att leva upp till marknadens behov både idag och långt in i framtiden. Sammantaget kommer framtiden innebära ett mycket mer anpassat och brett erbjudande. Oavsett om leveranserna gäller trycksaker, supply chain-tjänster eller en mix av dessa, så kommer kvalitet och servicegrad vara densamma, idag och imorgon.

Vi delar visionen om att göra det enklare för beställare att hantera såväl tryckt som digital media. Tillsammans kan vi erbjuda marknadens bästa lösningar för att effektivisera alla processer. Det innebär stora vinster både när det kommer till ekonomi och miljö”, säger Peter Hjelm, VD på DanagårdLitho.

Trenden med minskande offsetvolymer och en konsolidering av branschen har varit tydlig de senaste åren och genom samarbetet med Danagårds får Elanders möjlighet att erbjuda alla kunder samma service som tidigare vid offsetproduktion i Sverige, men samtidigt kan vi satsa vidare på logistik- och digitaltryckstjänster” kommenterar Mattias Olofsson, VD Elanders Sverige AB

DanagårdLitho har ca 70 medarbetare och omsätter omkring 130 Mkr med försäljningskontor från Stockholm till Helsingborg, med produktion och huvudkontor i Ödeshög.

 

Elanders Sverige AB har ca 190 medarbetare och omsätter omkring 400 Mkr med försäljningskontor och produktion i Stockholm, Göteborg och Borås.

 

Mattias Olofsson
VD Elanders Sverige

Logotyp för Elanders Sverige

Peter Hjelm
VD DanagårdLitho

DanagårdLitho logotyp