Var med och gör goda avtryck på framtiden

Få den support som ditt företag behöver för att kommunicera hållbart med tryckta medier genom vårt nya initiativ Goda avtryck.

Goda avtryck är ett initiativ som syftar till att sprida kunskap om hur vi kan kommunicera mer hållbart med tryckta medier. Här får du tips och vägledning för att minska din klimatpåverkan genom certifierade metoder och projekt – från miljömärkning och klimatneutrala trycksaker till en helt och hållet klimatpositiv användning av broschyrer, skyltar, böcker och mycket annat.

Ta del av våra bästa tips på  https://godaavtryck.se