Vi går samman med Göteborgstryckeriet

Vi har beslutat att skapa en stark gemensam grafisk koncern ihop med Göteborgstryckeriet. Tillsammans genomför vi kraftfulla investeringar för att möta marknadens växande krav på högkvalitativa produkter, kostnadseffektiva lösningar och minskat miljöavtryck.

Verksamheterna i den nya företagsgruppen fortsätter som förut under sina nuvarande varumärken: DanagårdLitho och Göteborgstryckeriet med sina bolag Göteborgstryckeriet Box & Display och Gullers Trading/Kalenderspecialisten.

Vi är mycket positiva till den nya konstellationen där vi är två finansiellt starka koncerner som går samman. Det ger oss goda möjligheter till fortsatt fokus och investeringar inom respektive verksamhetsområde. Tillsammans beräknas vi omsätta cirka 300 Mkr och ha cirka 150 anställda.