Visa ditt fossilfria val

Hörn av trycksak med DanagårdLithos miljömärke i grönt

Att dina tryckta produkter är producerade med fossilfri el är inte bara viktigt för klimatet. Det kan också vara bra för affärerna. Visa att ni väljer fossilfri el från Sveriges första vindkraftsdrivna tryckeri. När du trycker hos oss kan du märka varje exemplar med vårt miljömärke. Märket finns i fyra utföranden (svenska i färg, svenska sv/v, engelsk färg, engelska sv/v).

Kontakta din säljare eller projektledare på Danagårdlitho om du behöver originalfiler på märket eller har frågor om användning.